Υπηρεσία Τιμή
C 2 PENICILLOYL V Τιμή €
C ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (CRP) ΠΟΙΟΤ.ΜΕΘΟΔΟΣ Τιμή €
C ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (CRP) ΠΟΣΟΤ.ΜΕΘΟΔΟ Τιμή €
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ Τιμή €
C73 HUMAN INSULIN ( ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ) Τιμή €

Η Εταιρία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, διαγράψει ή τροποποιήσει τον παρόντα τιμοκατάλογο οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Οι αναφερόμενες στο τιμοκατάλογο τιμές είναι αρχικές, επί των οποίων η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει εκπτώσεις ή/ και προνόμια σε προγράμματα συνεργαζόμενων εταιριών  ή  σε τρίτους. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα αρμόδια τμήματα για να ενημερωθούν για τις σχετικές χρεώσεις για υπηρεσίες ή πράξεις που τους αφορούν.

Covid-19
Προπληρωμή Test