Τραυματισμοί

Οι οσφρητικές διαταραχές μετατραυματικής αιτιολογίας είναι από τις πιο συχνές αιτίες απώλειας της όσφρησης. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Τοπικοί τραυματισμοί στη μύτη (κατάγματα ρινικών οστών ή ρινικού διαφράγματος) είναι δυνατόν να αλλοιώσουν την αρχιτεκτονική της μύτης και να οδηγήσουν σε μηχανική απόφραξη. Τα κατάγματα της βάσης του κρανίου μπορεί να προκαλέσουν διατομή των οσφρητικών νεύρων ή καταστροφή άλλων ανατομικών στοιχείων της όσφρησης. Τέλος, εγκεφαλικές θλάσεις ή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη των εγκεφαλικών κέντρων της όσφρησης. 

Οι οσφρητικές διαταραχές αυτής της κατηγορίας έχουν σχετικά φτωχή πρόγνωση. Η πιθανότητα αποκατάστασης δεν υπερβαίνει το 30%, ανάλογα με το είδος της κάκωσης που το προκάλεσε.