Ρομποτική Επινεφριδεκτομή

Η χειρουργική αφαίρεση του επινεφριδίου (επινεφριδεκτομή) είναι η προτεινόμενη θεραπεία για τους ασθενείς με επινεφριδικές μάζες που παράγουν αυξημένη ποσότητα ορμονών και για πρωτοπαθείς όγκους του επινεφριδίου, που είναι ύποπτοι για κακοήθεια.

Στο παρελθόν, η ανοικτή τεχνική για την επινεφριδεκτομή απαιτούσε μία μεγάλη τομή 15-30 εκατοστών στο κοιλιακό τοίχωμα, τη νεφρική χώρα ή τη ράχη. Σήμερα, χάρη στην ελάχιστα τραυματική χειρουργική, η ρομποτική επινεφριδεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 4 τομών των 7 χιλιοστών.

Οι ασθενείς φεύγουν από το νοσοκομείο σε μία με δύο μέρες και επιστρέφουν στις εργασίες τους πολύ ταχύτερα από τους ασθενείς που αναρρώνουν από την αντίστοιχη ανοικτή επέμβαση.

Η ρομποτική επινεφριδεκτομή αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκοπικής, κυρίως διότι στοχεύει στο να ξεπεραστούν ορισμένοι από τους περιορισμούς των λαπαροσκοπικών τεχνικών.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής επινεφριδεκτομής αφορούν κυρίως:

  • στην υψηλή ακρίβεια και το μικρό μέγεθος των εργαλείων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μιμούνται τον ανθρώπινο καρπό πραγματοποιώντας αρθρωτές κινήσεις (endowristinstruments) και
  • στη τρισδιάστατη, στερεοσκοπική απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας του εγχειρητικού πεδίου (3D,HD 1080i).

Μόνο εάν αναλογιστούμε την ανατομική δυσκολία των επεμβάσεων αυτών, στις οποίες πρέπει να αναγνωριστούν προσεκτικά όλοι οι αγγειακοί κλάδοι που περιβάλλουν το όργανο, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα της ρομποτικής στις περιπτώσεις αυτές.

Διατηρώντας όλα τα πλεονεκτήματα μιας ελάχιστα τραυματικής μεθόδου η ρομποτική προσφέρει μικρότερη καταπόνηση και γρηγορότερη ανάρρωση, λιγότερες διεγχειρητικές απώλειες αίματος, ελάττωση του μετεγχειρητικού πόνου, ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικών επιπλοκών που σχετίζονται με το τραύμα (διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιο άλγος), μικρότερα ποσοστά μετεγχειρητικών συμφύσεων, λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές, καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας και ταχεία επάνοδο στην εργασία.

Επίσης, η ρομποτική χειρουργική προσφέρει πλεονεκτήματα και για τον χειρουργό, όπως πιο εργονομική θέση, αίσθηση «ανοικτής χειρουργικής» για τα μάτια και τα χέρια του χειρουργού, σταθερή εικόνα μέσω κάμερας, ελάχιστη παρέμβαση στο σώμα του ασθενούς, τοποθέτηση ραμμάτων με μεγάλη ευκολία και απόλυτη ακρίβεια στο εσωτερικό του σώματος, ευκολότερη εκμάθηση λαπαροσκοπικών σύνθετων επεμβάσεων και ελαχιστοποίηση της φυσικής κόπωσης.

Η δυνατότητα σύνδεσης του ρομποτικού συστήματος με το ηλεκτρονικό δίκτυο της κλινικής μας (σύστημα Tile-Pro), παρέχει άμεση πρόσβαση κατά τη διάρκεια της επέμβασης σε όλες τις εξετάσεις του περιστατικού καθώς και σε ανασυνδυασμένα τρισδιάστατα μοντέλα της ιδιαίτερης ανατομίας του κάθε ασθενούς που χρησιμεύουν ως «χάρτης» για τον χειρουργό εντός του χειρουργείου (navigation).