Πρόπτωση μήτρας

Η κάθόδος και προβολή της μήτρας  διαμέσου των κολπικών τοιχωμάτων.Η μήτρα δια μέσου του κόλπου εξέρχεται μέχρι πλήρους σημείου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

Πρόπτωση Πυελικών Οργάνων