Πρόπτωση μήτρας

Η κάθόδος και προβολή της μήτρας  διαμέσου των κολπικών τοιχωμάτων.Η μήτρα δια μέσου του κόλπου εξέρχεται μέχρι πλήρους σημείου.