Πολύποδες της μήτρας

Οι πολύποδες είναι καλοήθεις μάζες που εντοπίζονται στο εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας (ενδομητρικοί πολύποδες) ή στον τράχηλο της μήτρας (τραχηλικοί πολύποδες).

Οι πολύποδες μπορούν να έχουν μεγάλη επίπεδη βάση ή να συνδέονται με τη μήτρα μέσω ενός μίσχου (μισχωτοί πολύποδες) και το μέγεθός τους ποικίλει από μερικά χιλιοστά έως λίγα εκατοστά. Οι πολύποδες αιματώνονται από μικρά αιμοφόρα αγγεία.

Η αιτία δημιουργίας πολύποδων δεν είναι γνωστή. Συχνά οι πολύποδες δεν προκαλούν συμπτώματα και ανακαλύπτονται τυχαία σε υπερηχογραφική εξέταση της μήτρας, ή κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης αν προβάλλουν από τον τράχηλο προς τον κόλπο.

Όταν οι πολύποδες προκαλούν συμπτώματα, αυτά εμφανίζονται με τη μορφή των διαταραχών της περιόδου, που ποικίλουν σε ένταση από μικρή σταγονοειδή αιμόρροια έως αιμορραγία (μητρορραγία), βαριά περίοδο (μηνορραγία), ή ακόμα και ως αιμορραγία μετά την εμμηνόπαυση.

Σπανιότερα οι πολύποδες μπορεί να προκαλούν πόνο τις πρώτες μέρες της περιόδου (δυσμηνόρροια).

Η διάγνωσή των πολύποδων γίνεται με διακολπικό υπερηχογράφημα, υστεροσκόπηση και κατά τη διάρκεια διαγνωστικής απόξεσης.

Η διάγνωσή των πολύποδων με υπερηχογράφημα δυσκολεύεται όταν γίνεται στο τέλος της παραγωγικής φάσης του κύκλου ή όταν υπάρχει υπερβολική πάχυνση του ενδομητρίου (υπερπλασία). Για το λόγο αυτό το υπερηχογράφημα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την περίοδο.

Οι πολύποδες μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά με απόξεση της μήτρας, με ή χωρίς υστεροσκόπηση (άμεση απεικόνιση του εσωτερικού χιτώνα της μήτρας και των πολυπόδων με κάμερα που εισάγεται στη μήτρα μέσω του τραχήλου), υπό γενική αναισθησία. Μετά την αφαίρεσή τους, οι πολύποδες αποστέλλονται προς ιστολογική εξέταση.

Ο κίνδυνος ένας πολύποδας να εξαλλαγεί σε καρκίνο είναι πολύ μικρός (περίπου 0,5%). Εάν ωστόσο βρεθούν καρκινικά κύτταρα στην ιστολογική εξέταση του πολύποδα, συστήνεται η χειρουργική αφαίρεση της μήτρας (υστερεκτομία).