Κιρσοί Κάτω Άκρων - Φλεβική Ανεπάρκεια

Οι φλέβες των κάτω άκρων επωμίζονται το έργο της επιστροφής του αίματος από τα πόδια στην καρδιά ενάντια στη βαρύτητα. Παρόλο που οι φλέβες των κάτω άκρων είναι πολλές (επιφανειακές & βαθιές) και εξοπλισμένες με βαλβίδες που επιτρέπουν τη ροή μόνο προς επάνω, ο σύγχρονος τρόπος ζωής δυσκολεύει τη λειτουργία τους.

Η ανθυγιεινή διατροφή (αυξημένο σωματικό βάρος), η έλλειψη βάδισης και η ορθοστασία οδηγούν στη φλεβική στάση όπου το αίμα λιμνάζει στα κάτω άκρα. Συνέπεια αυτού είναι η δημιουργία κατά σειρά ευρυαγγειών, φλεβεκτασιών και φλεβικών κιρσών (διατεταμένες φλέβες) που προκαλούν στο πόδι αίσθημα κόπωσης, οίδημα (πρήξιμο), κράμπες και αυξάνουν την πιθανότητα επιπολής (επιφανειακής) φλεβικής θρόμβωσης.

Η θεραπεία της νόσου ποικίλει από τροποποίηση των προδιαθεσικών παραγόντων ως και την εξάλειψη της πηγής της φλεβικής ανεπάρκειας με τρόπους χειρουργικούς ή ελάχιστα επεμβατικούς (LASER, RF, Steam, Cyano-acrylate). Τα ποσοστά επιτυχίας είναι πάρα πολύ υψηλά ενώ η διάρκεια νοσηλείας είναι ολιγόωρη.