Κίρρωση του ήπατος

Όλες οι ασθένειες που αναφέραμε μπορεί, μετά από χρόνια, να δημιουργήσουν ουλές στο συκώτι, δηλαδή κίρρωση ήπατος.

Η κίρρωση ήπατος επηρεάζει τη λειτουργία του συκωτιού με αποτέλεσμα να εξελίσσεται σε ηπατική ανεπάρκεια.

Τα προβλήματα του ασθενούς με ηπατική ανεπάρκεια είναι πολλαπλά και για να διατηρείται το καλό επίπεδο ζωής χρειάζεται τακτική παρακολούθηση και σωστή φαρμακευτική αγωγή.

Ο ασθενής με ηπατική ανεπάρκεια συχνά αντιμετωπίζει και καταστάσεις που χρειάζονται νοσηλεία, όπως η εγκεφαλοπάθεια (αλλαγές στη συμπεριφορά έως και κώμα), ο ασκίτης (το υγρό στην κοιλιά) και η αιμορραγία.

Στους ασθενείς με κίρρωση είναι δυνατή η μεγαλύτερη επιβίωση και η καλύτερη ποιότητα ζωής. Στον τομέα αυτό έχει επιτευχθεί εξέλιξη στην πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών.

Για παράδειγμα, επείγουσες καταστάσεις, όπως η αιμορραγία από κιρσούς του οισοφάγου, αντιμετωπίζεται σήμερα στο 80% των περιπτώσεων επιτυχώς με ενδοσκοπική θεραπεία.

Ένα μικρό ποσοστό ασθενών θα χρειαστεί όμως και ειδικές τεχνικές για τον έλεγχο της αιμορραγίας όπως ο εμβολισμός αγγείων.