Καρωτιδική Νόσος

Ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο πολύ ευαίσθητο στη μείωση της αρτηριακής παροχής και αυτός είναι ο λόγος που αρδεύεται από 4 αρτηρίες (2 καρωτίδες μπροστά & 2 σπονδυλικές αρτηρίες πίσω) οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται.

Όταν η αθηρωματική νόσος προσβάλλει τις αρτηρίες παροχής αίματος στον εγκέφαλο προκαλεί στενώσεις οι οποίες με τη σειρά τους όταν υπερβαίνουν ένα κρίσιμο ποσοστό είναι ικανές να προκαλέσουν μικρά πήγματα αίματος (μικροθρόμβους) που με την κυκλοφορία ενσφηνώνονται στον εγκέφαλο αποφράσσοντας κλάδους και προκαλώντας αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Πιο επιρρεπείς αρτηρίες στο φαινόμενο καρωτιδικής στένωσης είναι οι έσω καρωτίδες αρτηρίες (στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου/λαιμός) λόγω της ανατομίας τους που σχηματίζει διχασμό (διχάλα) &, τυρβώδη αιματική ροή ευνοώντας την ανάπτυξη αθηρωμάτων.

Όταν η καρωτιδική στένωση έχει προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο ή/και έχει υπερβεί ένα κρίσιμο βαθμό στένωσης πρέπει να προτείνεται η αντιμετώπιση της στένωσης αλλά και να τροποποιούνται τόσο η φαρμακευτική αγωγή (προσθήκη φαρμάκων που μειώνουν την ικανότητα του αίματος να δημιουργεί θρόμβους/πήγματα) όσο και οι προδιαθεσικοί παράγοντες (κάπνισμα, υπερλιπιδαιμία, υπέρταση).

Ανάλογα με τα ευρήματα της προεγχειρητικής απεικόνισης αλλά και με την εικόνα και γενικότερη κατάσταση του ασθενούς η καρωτιδική στένωση αντιμετωπίζεται στην Κλινική μας είτε με κλασική επέμβαση ενδαρτηρεκτομής καρωτίδος είτε με την ελάχιστα επεμβατική ενδαγγειακή αποκατάσταση με αγγειοπλαστική και συνοδό τοποθέτηση ενδονάρθηκα (stent) υπό την προστασία φίλτρου.