Αιμαγγείωμα βρεφικής ηλικίας

Το αιμαγγείωμα βρεφικής ηλικίας είναι ένας καλοήθης (μη-καρκινικός) όγκος κυττάρων, που δημιουργείται στην βρεφική ηλικία από ενδοθηλιακά κύτταρα τα οποία σχηματίζουν τα αιμοφόρα αγγεία. Αυτή η συλλογή των μικρών αιμοφόρων αγγείων μπορεί να παρατηρηθεί στο δέρμα (επιφανειακά, ερυθρού χρώματος) ή κάτω από το δέρμα (βαθιά κυανού χρώματος). Συχνά είναι και τα αιμαγγειώματα μεικτού τύπου τα οποία είναι συνδυασμός επιφανειακού και βαθέως τύπου. Πρέπει να γίνει διαφοροποίηση των αιμαγγειωμάτων από τις αγγειακές δυσπλασίες, οι οποίες έχουν διαφορετική πορεία και συνήθως δεν υποστρέφουν.

Τα αιμαγγειώματα βρεφικής ηλικίας, συνήθως δεν παρατηρούνται στη γέννηση, αλλά μερικές μέρες η εβδομάδες αργότερα. Τους 3 πρώτους μήνες τα αιμαγγειώματα παρουσιάζουν ταχεία ανάπτυξη και στους 6-10 μήνες, συνήθως, σταθεροποιούνται και εν συνεχεία εισέρχονται σε περίοδο υποστροφής.

Τα αιμαγγειώματα μπορεί να εξαφανισθούν πλήρως, να παραμείνουν ως ένας μικρός ινώδης ιστός ή να επιπεδωθούν και να έχουν ένα ορατό δίκτυο αγγείων στην επιφάνεια τους.

Τα περισσότερα αιμαγγειώματα εξαφανίζονται χωρίς ιατρική παρέμβαση μέχρι την ηλικία των 5-7 ετών, ενώ τα μεγαλύτερα σε μέγεθος αιμαγγειώματα συνεχίζουν να υποστρέφουν μέχρι την ηλικία 8-10 ετών.

Ένδειξη για θεραπεία αποτελούν τα αιμαγγειώματα που εμποδίζουν ζωτικές λειτουργιές όπως η όραση, η αναπνοή, η σίτιση, αυτά που μπορεί να προκαλέσουν έντονη δυσμορφία και αυτά που εξελκώνονται.