Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Γενικής Χειρουργικής Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ζησιάδης Δημήτρης
Γενικός Χειρουργός