Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βυθούλκας Ιωάννης
Καρδιολόγος