Πνευμονολόγος, Διευθυντής Πνευμονολογικού Τμήματος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βίσκος Αλέξανδρος
Πνευμονολόγος