Πνευμονολόγος, Διευθυντής Πνευμονολογικού Τμήματος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βίσκος Αλέξανδρος
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test