Πνευμονολόγος, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βίσκος Αλέξανδρος
Πνευμονολόγος