Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βαρμπομπίτης Ιωάννης
Γαστρεντερολόγος