Μαιευτήρας/Γυναικολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βαρελάς Φώτιος
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος