Βαμβάκου Γεωργία
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

Πρόσφατες δημοσιεύσεις
• Katsi V, Varounis C, Pavlidis AN, Alexopoulos N, Vlachopoulos C, Antoniades C, Vamvakou G, Tousoulis D, Stefanadis C, Kallikazaros I. Differences in arterial stiffness and target organ damage between native Greek patients and immigrants from Eastern European countries with essential hypertension. Int Angiol. 2014
• Katsi V, Vamvakou G, Lekakis J, Tousoulis D, Stefanadis C, Makris T,Kallikazaros I. Omentin, fat and heart: classical music with new instruments.Heart Lung Circ. 2014 Sep;23(9):802-6. 2014
• Katsi VK, Marketou M, Vamvakou G, Makris T, Tousoulis D, Stefanadis CI, Vardas P, Kallikazaros IE. Novel antidepressant drugs, arterial hypertension and cardiovascular disease. Recent Pat Cardiovasc Drug Discov. 2013 Dec; 8(3):178-85.
• Rallidis LS, Lekakis J, Kolomvotsou A, Zampelas A, Vamvakou G, Efstathiou S,Dimitriadis G, Raptis SA, Kremastinos DT. Close adherence to a Mediterranean diet improves endothelial function in subjects with abdominal obesity. Am J Clin Nutr. 2009 Aug; 90(2):263-8.
• Ikonomidis I, Paraskevaidis I, Vamvakou G, Parissis J, Lekakis J. The antioxidant effects of granulocyte colony-stimulating factor. Heart. 2009 Nov;95(21):1801; author reply 1801-2.
• Ikonomidis I, Papadimitriou C, Vamvakou G, Katsichti P, Venetsanou K,Stamatelopoulos K, Papamichael C, Dimopoulos AM, Lekakis J. Treatment with granulocyte colony stimulating factor is associated with improvement in endothelial function. Growth Factors. 2008 Jun; 26(3):117-24.