Αγγειοχειρουργός Αν. Διευθυντής, Κλινική Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τζαβέλλας Γεώργιος
Αγγειοχειρουργός