Ογκολόγος - Παθολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τζαννίνης Δημήτριος
Ογκολόγος