Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test