Γαστρεντερολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τσάϊτας Χρήστος
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test