Γαστρεντερολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τσάϊτας Χρήστος
Γαστρεντερολόγος