Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Θωμάς Σπυρίδων
Παθολόγος