Αγγειοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σταυρίδης Κυριάκος
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test