Αναισθησιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ορθοπεδικής Κλινικής Μεγάλων Αρθρώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σπετσάκη Μαρία
Αναισθησιολόγος