Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σχίζας Ιωάννης
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test