Σαχινίδης Θεόφιλος
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• 2010 “In vitro elution of moxifloxacin from cancellous bone allografts”, J Biomed Mater Res A. 2010 Jan 92;(1):52-5
• 2008 “In vitro release of fusidic acid and teicoplanin from cancellous bone allografts”, J Chemother 2008 Oct 20;(5):645-7