Παθολόγος - Ηπατολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Ηπατολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ράπτη Ειρήνη
Παθολόγος - Ηπατολόγος