Προγεννητικός Έλεγχος

Προγεννητικός Έλεγχος – Υπερηχογραφήματα  κατά την διάρκεια της κύησης

 

Το Τμήμα Προγεννητικού Ελέγχου διαθέτει μηχάνημα υπερήχων Ε8 για τρισδιάστατη ή real-time 4D υπερηχογραφία της εταιρείας General Electric, ένα πιο τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα μηχανήματα  για την καλύτερη και πιο αξιόπιστη απεικόνιση της εμβρυικής ανατομίας.

Ο προγεννητικός έλεγχος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει ένα σημαντικό ποσοστό των γεννητικών νοσημάτων, και ιδιαίτερα αυτών που εμφανίζουν ανατομικές ανωμαλίες και μπορούν να διαγνωσθούν με τη χρήση της υπερηχογραφίας. Δείτε video

Ο υπερηχογραφικός  έλεγχος του κυήματος χωρίζεται σε τρία βασικά υπερηχογραφήματα:


Το υπερηχογράφημα του πρώτου τριμήνου

 

Αποκαλείται και υπερηχογράφημα της αυχενικής διαφάνειας. Γίνεται στην 11η – 14η εβδομάδα κύησης, με σκοπό να διαπιστωθεί ότι η εγκυμοσύνη εξελίσσεται ομαλά μέσα στη μήτρα, να προσδιορισθεί ο αριθμός των εμβρύων, η βιωσιμότητα τους, η θετική καρδιακή τους λειτουργία και η μέτρηση της Αυχενικής Διαφάνειας.

Η αυξημένη αυχενική διαφάνεια  σχετίζεται με διάφορες χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπως τρισωμία 21 και με μείζονες ανωμαλίες της καρδιά και των μεγάλων αγγείων, με σκελετικές δυσπλασίες και με ποικίλα γενετικά σύνδρομα.


Το υπερηχογράφημα του δευτέρου τριμήνου 

Ονομάζεται και Β΄ Επιπέδου και διενεργείται στη διάρκεια της 20ης – 23ης εβδομάδας κύησης. Στον έλεγχο που ονομάζεται «Anomaly scan» ελέγχονται αναλυτικά και μετρώνται τα επιμέρους στοιχεία του εγκεφάλου, τα οστά του κρανίου και του προσώπου, η αυχενική πτυχή ή αυχενικό οίδημα.

Επίσης ελέγχονται η καρδιά, οι πνεύμονες και το διάφραγμα, τα κοιλιακά όργανα και το ουροποιητικό σύστημα, τα άνω και κάτω άκρα. Τέλος, η παρουσία του αμνιακού υγρού και η ποσότητα του καθώς και  ο ομφάλιος λώρος.

Γίνεται εκτίμηση και μέτρηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας καθώς  η θέση του εμβρύου και του πλακούντα μέσα στη μήτρα. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί μπορεί να επιφέρουν αλλαγή στον τρόπο και το χρόνο του τοκετού.

Με τον έλεγχο αυτό μπορούν να αποκλεισθούν περίπου το 70-75% των συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου (Pinto et al, 2003).

Η τρισδιάστατη υπερηχογραφία συμβάλλει στη βελτίωση της διαγνωστικής ευαισθησίας του ανατομικού υπερηχογραφήματος, που υπολογίζεται σε 65-75%, αλλά με υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων (10-15%)


Υπερηχογράφημα του τρίτου τριμήνου

Στο τρίτο τρίμηνο (30η – 34η εβδομάδα), εξετάζεται η ομαλή ανάπτυξη του εμβρύου, η ποσότητα του αμνιακού υγρού, η ακριβής θέση του πλακούντα καθώς και ο βαθμός ωριμότητας του.

Με το Υπερηχογράφημα Doppler αξιολογείται η κυκλοφορία του αίματος από τον πλακούντα προς το έμβρυο και η ροή του αίματος σε βασικά τα αγγεία του εμβρύου, όπως ο φλεβώδης πόρος, η κατιούσα αορτή και η μέση εγκεφαλική αρτηρία. Οι εξετάσεις αυτές συμπληρώνουν το Βιοφυσικό προφίλ του εμβρύου που συνδυάζεται με καρδιοτοκογράφημα  και δείχνει την καλή κατάσταση του εμβρύου.


Επεμβάσεις προγεννητικού ελέγχου

Βασικές ενδείξεις για να γίνει μια προγεννητική επέμβαση είναι η ηλικία της μητέρας πάνω από 35 χρόνια, η αυξημένη αυχενική διαφάνεια,  οι παθολογικοί βιοχημικοί δείκτες και τα παθολογικά ευρήματα στο υπερηχογράφημα.

Οι κυριότερες και συχνότερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου είναι:

  • Η βιοψία τροφοβλάστης: Η λήψη των λαχνών γίνεται την 11η-13η εβδομάδα κύησης και η πιθανότητα εμβρυικής απώλειας είναι 1-1.5%. Γίνεται για έλεγχο του εμβρυικού καρυότυπου, και πιο συχνά για τον έλεγχο της μεσογειακής αναιμίας όταν οι δύο γονείς είναι φορείς.
  • Η αμνιοπαρακέντηση: Εκτελείται μετά την 17η εβδομάδα κύησης  με κίνδυνο εμβρυικής απώλειας 0.5-1%. Είναι η πιο διαδεδομένη επεμβατική μέθοδος  ελέγχου του εμβρυικού καρυότυπου.
  • Η ομφαλιδοπαρακέντηση: Εκτελείται μετά την 22η εβδομάδα κύησης με σκοπό τη λήψη εμβρυϊκού αίματος για έλεγχο του εμβρυϊκού καρυοτύπου ή για τον προσδιορισμό Hb, αντισωμάτων, ενζύμων και πρωτεϊνών.