Χειρουργός - Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διευθυντής Κέντρου Ρομποτικής & Λαπαροενδοσκοπικής Ουρολογικής Χειρουργικής - Ανδρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πλουμίδης Αντώνιος
Ουρολόγος