Καρδιολόγος, Διευθυντής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πετροπουλάκης Παναγιώτης
Επεμβατικός Καρδιολόγος