Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος