Χειρουργός Ουρολόγος, Ενδοουρολόγος, Ρομποτικός Χειρουργός, Διευθυντής Kέντρου Ενδοσκοπικής - Ρομποτικής Ουρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παρδαλίδης Νικόλαος
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test