Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος
Γαστρεντερολόγος