Διευθυντής Παθολόγος, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παρασκευάς Πολυχρόνης
Παθολόγος