Διευθυντής Παθολόγος, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παρασκευάς Πολυχρόνης
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test