Χειρουργός Ουρολόγος- Ανδρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογικής Χειρουργικής - Ρομποτική Λαπαροσκοπική Ενδοσκοπική Ουρολογία/Γυναικολογική Ουρολογία, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαθανασίου Γεώργιος
Ουρολόγος