Παπασιδέρης Χρήστος
Ειδικότητα: 
Αγγειοχειρουργός
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• Lazarides M, Georgiadis G, Papasideris C, Trellopoulos G, Tzilalis V. Transoposed branchial-basilic arteriovenous fistulas versus prosthetic upper limb grafts: a meta-analysis. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008; 36:597-601 (IF: 3.007, Citations: 2)
• Papasideris C, Dalainas E, Papapetrou A, Giannakopoulos T, Kavatha D, Liapis C. ‘Successful endovascular treatment of an infrarenal aortic aneurysm with leak within the wall in a HIV-positive patient’. Vascular and Endovascular Surgery 2010;44: 399-401
• Vlontzou E, Karathanos E, Androutsopoulou V, Papasideris C, Karampina P, Bellenis I, Datseris I. Contribution of Tc-99m depreotide trifluoroacetate (NEOSPECT (TM)) to the initial staging of patients with lung cancer. Preliminary results. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 2004; 31 (Suppl 2): S348 (P257) (IF:4.532)(Ανακοινώθηκε στο Annual Congress of the EAMN, Helsinki 2004)
• Tsekouras N., Avgerinos E. D., Moulakakis K., Papasideris C., Giannakopoulos T., Liapis C. D. .Vascular surgery training and its relationship to other surgical specialties. The Journal of Cardiovascular Surgery 2011 February;52(1):47-51
• Ageliki A Pandazi, Periandros P Karamanis, Tatiana T Sidiropoulou, Paraskevi P Matsota, Christos C Papasideris, Dimitra D Niokou and Georgia G Kostopanagiotou. Low-dose (1 microg/kg) clonidine premedication and hypotension after carotid artery surgery. Vascular and Endovascular Surgery 2011;45:614-18
Triantafillos G Giannakopoulos, Efthimios D Avgerinos, Konstantinos G Moulakakis, Nikolaos P Kadoglou, Ourania Preza, Anastasios Papapetrou, Christos Papasideris, Christos D Liapis. Biomarkers for diagnosis of the vulnerable atherosclerotic plaque. Interventional Cardiology; 2011; 3:223-233

Covid-19
Προπληρωμή Test