Παπανάγνου Ν. Ανέστης
Ειδικότητα: 
Αγγειοχειρουργός
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων του φύματος του Vater με τοπική εκτομή: 1ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 20-23/4/1994
• Αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου: αναδρομική μελέτη της πενταετίας 1989-1993: 15ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 10-13/11/1994
• Καρκίνος του παγκρέατος: αναδρομική μελέτη της δεκαετίας 1984-1993: 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 16-20/11/1994 Hellenic Journal of Gastroenterology, Vol. 7, Suppl. 1994, p. 2
• «Η θέση της διεγχειρητικής χολαγγειογραφίας κατά την λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Συστηματική ή εκλεκτική χολαγγειογραφία με βάση προεγχειρητικό εργαστηριακό έλεγχο;»?: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, 4-6/5/1995
• Οπισθοπεριτοναϊκά σαρκώματα: 2ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 12-14/10/1995
• Curative surgery in patients with malignant tumours infiltrating he pancreas: 1st International Congress on Pancreatic Cancer, 28-29/3/1996
• Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η εμπειρία μας από τις πρώτες 400 περιπτώσεις: 16ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 9-12/10/1996
• Laparoscopic splenectomy for patients with thalassemia major. Initial experience and results: 6th European Congress of Surgery – Eurosurgery 1996, 13-17/10/1996 British Journal of Surgery, 83 ( Suppl. 2 ), 96,1996

• Νεκρωτικές χειρουργικές φλεγμονές: η σημασία της ευρείας νεκρωσεκτομής: 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 3-7/11/1996 Acta Hellenica Chirurgica, Vol. 6, Suppl. 1996, p. 151
• Η χρήση των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους στην προφύλαξη φλεβοθρομβώσεως σε χειρουργικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου. Συγκριτική μελέτη τινζαπαρίνης και νανδροπαρίνης: 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 3-7/11/1996 Acta Hellenica Chirurgica, Vol. 6, Suppl. 1996, p. 118
• Κακώσεις ιγνυακής αρτηρίας: παρά την πρόοδο της χειρουργικής τεχνικής παραμένουν απειλή για την βιωσιμότητα του μέλους: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής, 24-26/1/1997
• Καλύπτει ο αριθμός των επεμβάσεων ανά ιατρό στις αγγειοχειρουργικές κλινικές τα πρότυπα των ευρωπαϊκών boards?; ( Βραβευθείσα εργασία ): 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής, 24-26/1/1997
• Κακώσεις της ιγνυακής αρτηρίας: παραμένουν απειλή για την βιωσιμότητα του σκέλους: Hellenic Vascular Surgery, 5:4:15-18,1997
• Etiology, methods of treatment and outcome of traumatic pseudoaneurysms: 2nd European Congress of Trauma and Emergency, 1-4/10/1997 European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care, 20: Suppl.to N.3.: 35,1997
• Τραύματα υποκλειδίου και μασχαλιαίας αρτηρίας: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής, 23-25/1/1998
• Αορτοεντερικές επικοινωνίες: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής, 23-25/1/1998
• Ανευρύσματα ιγνυακής αρτηρίας: ημετέρα εμπειρία: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής, 22-24/1/1999 Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειρουργική, Η τρέχουσα Ελληνική εμπειρία1999, Εκδόσεις Σύνεδρον, Αθήνα 1999, σελ. 174-176
• Επαναστένωση μετά καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή: ημετέρα εμπειρία: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής, 20-23/1/2000
• Σύνδρομο καταχώσεως: μια ιδιόμορφη επείγουσα κλινική οντότητα: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής, 20-23/1/2000
• Σύνδρομο επαναιμάτωσης: Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας: Επιστημονική διημερίδα, 5-6/5/2000
• A-V Fistulae: Letter to EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY concerning the article: “Prospective randomised trial of distal arteriovenous fistula as an adjunct to femoro-infrapopliteal bypasses” Eur J Vasc Endovasc Surg: 19:556-557,2000

• Συμπεράσματα από το 5ο Ετήσιο Συνέδριο της Σκανδιναβικής Αγγειοχειρουργικής Ένωσης – Ρέυκιαβικ 8-9/6/2001 Hellenic Vascular Surgery, 10:2:33-34,2001
• Συμπεράσματα από το 5ο Διεθνές Συμπόσιο επί των Αμφισβητουμένων Ζητημάτων στην Αγγειοχειρουργική – Κοπεγχάγη 31/8/2001 Hellenic Vascular Surgery, 10:2:35-36,2001
• Η θέση του αντιεμβολικού συστήματος Parodi στην αγγειοπλαστική των αθηρωματικών βλαβών της καρωτίδος Hellenic Vascular Surgery, 10:3:32-34,2001
• Η αξιοπιστία της διάγνωσης της διαλείπουσας χωλότητας χωρίς την βοήθεια του αγγειολογικού εργαστηρίου: Ιατρική, 81:2:115-129,2002
• Η θέση της φαρμακευτικής αγωγής στην αντιμετώπιση της διαλείπουσας χωλότητας: Καρδιά & Αγγεία, 7:4:352-355,2002
• Μακροχρόνια αντιμετώπιση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης με χρήση ηπαρινών μικρού μοριακού βάρους: Καρδιά & Αγγεία, 8:1:40-47,2002
• Ανεύρυσμα σπληνικής αρτηρίας: περιγραφή ενός περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: Hellenic Vascular Surgery, 3:34-37,2006
• Όγκος καρωτιδικού σωματίου: παρουσίαση ενός περιστατικού και βιβλιογραφική ανασκόπηση: Hellenic Vascular Surgery, 3:38-42,2006
• Παθοφυσιολογία, επιπολασμός, παράγοντες κινδύνου και επιπλοκές της περιφερικής αποφρακτικής αρτηριοπάθειας: Κλινικό Φροντιστήριο της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας: «Περιφερική αρτηριακή νόσος: ώρα για δράση», Λιβαδειά 14/11/2007
• Σοβαρή στένωση καρωτίδος και κυστικό οίδημα ωχράς: κλινική πορεία και πρόγνωση: 41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θες/νίκη 28/5-1/6/2008
• Ο ρόλος της σωματικής άσκησης και άλλων μη φαρμακευτικών μέτρων στην θεραπεία της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας: Συμπόσιο Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας: «Φλεβικές Παθήσεις: Σοβαρή απειλή για την δημόσια υγεία», Αθήνα 28-29/6/2013
• Παράγοντες κινδύνου Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου: Συμπόσιο Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας: «Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της Περιφερικής Αρτηριακής και Θρομβοεμβολικής Νόσου», Ναύπλιο 7-8/3/2014
• Διαβητική αγγειοπάθεια: Επιδημιολογικά δεδομένα. Κλινική εκτίμηση: Εισήγηση στην Στρογγυλή Τράπεζα: «Διαβητική αγγειοπάθεια και διαβητικό πόδι: διάγνωση και αγγειοχειρουργική αντιμετώπιση»: 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Αθήνα 13-16/3/2014
• Επιδημιολογία Θρομβοεμβολικής Νόσου: Συμπόσιο Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας: «Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος: Καρκίνος – Ειδικές ομάδες ασθενών», Πειραιάς 29/3/2014

• Παράγοντες κινδύνου Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου: Συμπόσιο Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας: «Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της Περιφερικής Αρτηριακής και Φλεβικής Θρομβοεμβολικής Νόσου», Πάτρα 20-21/6/2014
• Διάγνωση Χρόνιας Φλεβικής Ανεπάρκειας – Επιπλοκές: Συμπόσιο Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας: «Διάγνωση της Χρόνιας Φλεβικής Ανεπάρκειας από Γενικούς Ιατρούς / Παθολόγους με την χρήση Doppler», Αθήνα 31/1/2015
• Συντηρητική αντιμετώπιση Χρόνιας Φλεβικής Ανεπάρκειας: Συμπόσιο Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας: «Διάγνωση της Χρόνιας Φλεβικής Ανεπάρκειας από Γενικούς Ιατρούς / Παθολόγους με την χρήση Doppler», Πειραιάς 7/2/2015
• Συντηρητική αντιμετώπιση οξείας θρόμβωσης της πυλαίας φλέβας: εμπειρία εκ 2 περιστατικών: 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας, Αθήνα 6-8/3/2015
• Συστάσεις προφύλαξης σε χειρουργικούς ασθενείς: Επιστημονική εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής «Αγώνας κατά της θρομβοεμβολής», Αθήνα 19-21/6/2015
• Οι ασθενείς με καθετήρες χρήζουν προφύλαξης?: Επιστημονική εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής «Αγώνας κατά της θρομβοεμβολής», Αθήνα 19-21/6/2015
• Περιγραφή ανασκόπηση τεχνικής CHIVA / ASVALT: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας, Αθήνα 31/3-2/4/2016

Covid-19
Προπληρωμή Test