Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαλάμπρου Λεωνίδας
Παθολόγος