Παιδοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαγεωργίου Ειρήνη
Παιδοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test