Παπαδόπουλος Όθων
Ειδικότητα: 
Πλαστικός Χειρουργός
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• Συγγραφή βιβλίου με τον τίτλο “ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ” Εκδόσεις ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Αθήνα, 1997. «ΕΠΑΙΝΟΣ» ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1998
• Συγγραφεύς βιβλίου με τον τίτλο «ΝΟΝ ΜΕLANOMA SKIN CANCER AND CUTANEOUS MELANOMA : SURGICAL TREATMENT AND RECONSTRUCTION», SPRINGER EDITION 2016