Παθολόγος - Ηπατολόγος, Διευθύντρια Ηπατολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παλαμάρου Χριστίνα
Παθολόγος - Ηπατολόγος