Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Η πρώτη ιδιωτική παιδιατρική κλινική στην Ελλάδα, από το 1982

Το Παιδιατρικό Κέντρο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, η πρώτη ιδιωτική παιδιατρική κλινική στην Ελλάδα, από το 1982, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, υψηλής ποιότητας για τα παιδιά.

Διαθέτει επιστημονικό προσωπικό όλων των παιδιατρικών ειδικοτήτων και υποειδικοτήτων, εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στη φροντίδα των παιδιών, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό τεχνολογίας αιχµής.

Μοναδικό µας µέληµα είναι η σωστή διάγνωση και η αποτελεσματική θεραπεία για τα παιδιά.

Το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών ανήκει στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Οι κλινικές του Ομίλου είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 για το σύνολο των υπηρεσιών τους και κατά ISO 14001 για την περιβαλλοντική τους διαχείριση. Επιπλέον, έχουν επιβραβευτεί με την πιστοποίηση Temos «Quality in International Patient Care», καθώς και με το ακόμα πιο αυστηρό Temos «Excellence in MedicalTourism», ενώ έχουν περιληφθεί στις λίστες «Best Hospitals Worldwide 2014, 2015» από το Διπλωματικό Συμβούλιο (DC).

Ακόμη, σε αυτό συγκαταλέγονται κορυφαίοι ιατροί όλων των παιδιατρικών ειδικοτήτων και υποειδικοτήτων, µε διεθνή εμπειρία στην υπηρεσία του παιδιού.

Νοσηλευτές µε πανεπιστημιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση στη φροντίδα του µικρού ασθενή στέκονται δίπλα σε αυτόν και την οικογένειά του.

Covid-19
Προπληρωμή Test