Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ορφανίδης Γεώργιος
Νευροχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test