Πνευμονολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test