Πνευμονολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πνευμονολόγος