Νικολόπουλος Ηλίας
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

Πλήρεις:
• 2011 Galanopoulos G, Rapti D, Nikolopoulos I, Lambidis C. Sudden sensorineural hearing loss after varicose vein surgery under general anesthesia. Case Report. G Chir. 2011;32(8-9):385-7
• 2010 Samoli E, Lagiou A, Nikolopoulos E, Lagogiannis G, Barbouni A, Lefantzis D, Trichopoulos D, Brennan P, Lagiou P. Mediterranean diet and upper aerodigestive tract cancer: the Greek segment of the Alcohol-Related Cancers and Genetic Susceptibility in Europe study. Br J Nutr. 2010;104(9):1369-74
Σε Περίληψη:
• 2009 Σ. Βλάχου, Ε. Νικολαΐδης, Ε. Νικολόπουλος, Μ Τσαμούρη, Κ. Χρηστίδης, Γ. Παπάζογλου. «Αδενοκυστικό καρκίνωμα ρινοφάρυγγα: Αναφορά Περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας», 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Χερσόνησος Κρήτης
• 2009 «Η εμπειρία μας στη χειρουργική αντιμετώπιση των όγκων του γναθοφαρυγγικού διαστήματος», 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Χερσόνησος Κρήτης
• 2003 Γ. Παπάζογλου, Η. Νικολόπουλος, Μ. Μπισάρα «Ενδείξεις επεμβάσεων στους σιελογόνους αδένες», », 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Χερσόνησος Κρήτης
• 2003 Γ. Παπάζογλου, Η. Νικολόπουλος «Παραγαγγλίωματα του μέσου ωτός. Προεγχειρητικά διαγνωστικά σημεία και χειρουργική αντιμετώπιση», 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Χερσόνησος Κρήτης
• 1998 Σ. Δήμας, Ι. Βάλβης, Ν. Βλάχος, Η. Νικολόπουλος, Χ. Αυγουστής, Ν. Ρουκουνάκης, Η. Καφετζής, Ι. Ντάμτσιος «Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός», ΧΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής
• 1998 «Χειρουργικές Παθήσεις Θυρεοειδούς - Αντιμετώπιση», ΧΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής