Ορθοπεδικός, Διευθυντής Oρθοπεδικής Κλινικής - Αθλητικές Κακώσεις, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Νικολάου Παντελής
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test