Χειρουργός Μαστού, Υπεύθυνος Κέντρου Μαστού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρουργός Μαστού
Covid-19
Προπληρωμή Test