Νάνο-αρθροσκόπηση

Η νανο- αρθροσκόπηση αποτελεί πρωτοποριακή ορθοπεδική τεχνική με εντυπωσιακά διαγνωστικά και θεραπευτικά αποτελέσματα για τις παθήσεις των αρθρώσεων. Διενεργείται από τον Ορθοπεδικό  Χειρουργό Κωνσταντίνο Δημητρακά, με το σύστημα nanoscope του οίκου Arthrex το οποίο διαθέτει η Α΄ Ορθοπεδική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού.

Η νανο-αρθοσκόπηση αποτελεί διαδερμική τεχνική η οποία μπορεί να εφαρμοστεί για παθήσεις σε μεγάλες αρθρώσεις του γόνατος (μηνίσκος) αλλά και σε μικρότερες, όπως η ποδοκνημική, ο αγκώνας και η πηχεοκαρπική. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για αθλητές προκειμένου να επιτευχθεί τάχιστη, ανώδυνη και άριστη αποκατάσταση. Επίσης, σε άτομα με στενές αρθρώσεις (για να αποφευχθούν οι βλάβες χόνδρων και συνδέσμων από τους ιατρικούς χειρισμούς) όπως και σε παιδιά και εφήβους. Ως διαγνωστικό και χειρουργικό εργαλείο ταυτόχρονα, είναι μοναδικό για ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία (φέρουν στο σώμα τους βηματοδότη ή υλικά που μαγνητίζονται).

Το νανο-αρθροσκόπιο, έχει σύστημα κάμερας- εύκαμπτης οπτικής διαμέτρου μόλις 1,9 χιλιοστών με εύρος οπτικού πεδίου 120ο καθώς και νάνο-εργαλεία διαμέτρου 2 χιλιοστών. Συνεπώς, κοινές επεμβάσεις όπως η αρθροσκοπική μηνισκεκτομή, διενεργούνται χωρίς ούτε τις μικρές χειρουργικές τομές για τις αρθροσκοπικές πύλες. Η  κάμερα και τα εργαλεία εισάγονται διαδερμικά στην άρθρωση, σαν βελόνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται ο σχηματισμός ουλώδους ιστού, ο οποίος σε κάποιους ασθενείς είναι επώδυνος. Επιπλέον, το μικρό μέγεθος των νάνο-εργαλείων μειώνει δραστικά τον κίνδυνο ιατρογενών βλαβών από τον χειρισμό εργαλείων ενώ σε συνδυασμό με  το πολύ μεγάλο οπτικό πεδίο, επιτρέπει με ευκολία στον Ορθοπεδικό που γνωρίζει την τεχνική, να φθάσει σε σημεία των αρθρώσεων που πριν, ήταν δυσπρόσιτα.

Λόγω της ελάχιστης επεμβατικότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά περίπτωση και μόνο με τοπική αναισθησία της πάσχουσας άρθρωσης ή σε συνδυασμό με ελαφρά καταστολή και χωρίς ίσχαιμη περίδεση. Αυτό εξασφαλίζει στον ασθενή, πρωτίστως τον αθλητή αλλά όχι μόνο,  ότι μπορεί να εξέλθει από το Ιατρικό Διαβαλκανικό λίγες ώρες μετά την επέμβαση, πολλές φορές χωρίς βακτηρίες, χωρίς οίδημα, χωρίς ράμματα και να έχει μια πιο γρήγορη και ανώδυνη αποκατάσταση.

Νανο-αθροσκοπήσεις διενεργούνται επίσης για second-look αρθροσκοπήσεις προκειμένου να ελεγχθεί μια προηγηθείσα συρραφή μηνίσκου ή ένα χειρουργείο αποκατάστασης χόνδρου ή ακόμα και ως επικουρικό εργαλείο σε επεμβάσεις τραύματος (έλεγχος αρθρικής επιφάνειας σε αποκατάσταση κατάγματος κνημιαίου πλατώ).