Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Νάκος Αλέξης
Ορθοπεδικός