Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης Oρθοπεδικής Κλινικής - Αθλητικές Κακώσεις, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπούσγας Δημήτριος
Ορθοπεδικός