Γαστρεντερολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γαστρεντερολόγος