Γαστρεντερολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test