Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
Χειρουργός Μαστού
Covid-19
Προπληρωμή Test