Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
Χειρουργός Μαστού